HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 14                               2006                      ČÍSLO 2

 

OBSAH

 

Václav Drábek: Hudební výchova v rámci nové školské reformy.......…....23

Alexandros Charalambidis: Hudební výchova a Rámcové vzdělávací

  programy pro základní vzdělávání....................................................…....25

Jan Holec: Hudební výchova ve školním vzdělávacím programu.......…...26

Kateřina Dytrtová: Hudební a výtvarná výchova – styčné plochy

  a odlišnosti.........................................................................................…..27

Petra Bělohlávková – Martin Ptáček: Projektové vyučování v hudební

  výchově?..........................................................................................…....29

 

___________________________________________________________

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Pata pata: jihoafrická píseň. Text a hudba Miriam Makeba / Jerry

Ragovoy, instrumentální úprava a sazba Václav Salvet.

Aya ngena: traditional zulu Song. Aranžovali Henry O. Millsby a

Václav Salvet.

____________________________________________________________

 

 

Václav Salvet: Afrika (projekt v tercii a kvartě víceletého gymnázia).….31

Jarmila Zavřelová: Jako o chytré horákyni aneb radost, neradost....…..33

Hana Váňová: Konec nezpěváků v Čechách.......................................….35

Ĺubica Kistyová: Pražské medzinárodné kurzy..................................….36

Jiří Kolář: Skrývačky........................................................................…...37

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (duben – červen 2006)....................…...38

Luboš Hána: Od teorie k praxi.........................................................…...38

Americká premiéra Laburdovy symfonie..........................................…..39

Jana Weber: O cestě českého učitele hudební výchovy

   k americké muzikoterapii...........................................................….…..39

Řešení skrývaček............................................................................……..39

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky – Triads, Chords,

   Figured bass................................................................................…...40

 

 

____________________________________________________________

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz – Neokonstruktivismus a multiseriální hudba (připravuje Jaroslav Bláha)

 3. strana:  Upozornění pro autory, inzeráty Vydavatelství PedF UK