HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 14                               2006                      ČÍSLO 3

 

OBSAH

 

Milan Franěk: Tvořivost v dalším vzdělávání hudebních pedagogů...............41

Olga Kittnarová:  O klavírní improvizaci s Jiřím Pazourem.........................42

Mikuláš Popovič: Některé náměty k výuce písňových doprovodů.................43

Alena Tichá:  Kontexty hudební pedagogiky..................................................44

Eva Jenčková: K životnímu jubileu profesora Luďka Zenkla........................44

Rudolf Siebr: K nedožitým devadesátinám Františka Sedláka......................45

Libuše Tichá: Technika v počátečním klavírním vyučování..........................46

Petra Beránková: Dětská hudební tvořivost jako součást klavírního

   vyučování....................................................................................................49

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Josef Říha: Klavírista,  Les (písně pro děti s průvodem klavíru)

 

 

Bojana Kljunić: Krása  komunikace malého klavíristy s hudbou.................50

Barbora Sejáková:  Interpretace klavírní hudby 20. století na ZUŠ

    s důrazem na hudbu Klementa Slavického................................................52

Lubica Kistyová: "Detská hudba" S. Prokofieva v kIavírnej a pedagogickej interpretácii...................................................................................................53 

Jiřina Jiřičková: O hodině klavíru očima malých žáčků..............................55

Hana Váňová: Hudební teorie rychle a bez útrap

   aneb počty a klaviatura.......................................................................…...56

Jiří Kolář: Monogramy hudebních skladatelů....................................……...57

Stanislav Pecháček:O hudbě anglicky – Solo Song.................................... 58

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz – Neodada a konkrétní hudba (připravuje Jaroslav Bláha)

3. strana: Řešení kvízu; Sbormistrům pěveckých sborů a mládeže, inzeráty Vydavatelství PedF UK