HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 14                               2006                      ČÍSLO 4

 

OBSAH

 

Jarmila Kotůlková: „SELAMAT DATANG“ – Welcome – Vítá  Vás KULISME

   (ISME v Kuala Lumpur)...................................................................................59

Jarmila Kotůlková: Otevřený dopis................................................................... .60

Svatava Pintzkerová: Pojetí Hudební výchovy v rámci Estetické výchovy

     v  Maďarsku................................................................................................. .60

Jiřina Jiřičková: Výuka hry na klavír v australském systému vzdělávání........ .62

Ondřej Konopa: Norské postřehy.......................................................................64

Roman Frič: Ruská klavírní metodika v počátečním stadiu výuky................ ....66

Vít Gregor: Klavírní výuka v českých zemích (1. část)………………………  ….67

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Jaro Vereb: Z písňové tvorby pro nejmenší děti na texty V. Lipárové (Mikuláš, Letia vločky z nebíčka, Vianočné zvony, Na Vianoce krásne je)

 

Jana Weber: O cestě českého učitele hudební výchovy k americké

  muzikoterapii………………………………………………………………………  69                

Vratislav Beránek: Děti před rozhlasovým mikrofonem (K životnímu jubileu   

  sbormistra Čestmíra  Staška).........................................................................70

Jiří Kolář: Gymnasia cantant 2006........................................................... .....71

Stanislav Pecháček: Invence Ivana Poledňáka ..............................................72

Jana Palkovská:Dějiny klavírního umění Václava Jana Sýkory.............….…74                                      

Marta Gratzová: Ohlédnutí za osobností Jakuba Jana Ryby.................... .....75

Eva Jenčková: Z lidové moudrosti o peklu a čertech…………………………..76

Jiří Kolář: Za Vladimírem Kovaříkem…………………………………………  ..77

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (říjen - prosinec 2006)............................. .....78

Stanislav Pecháček:O hudbě anglicky  - Orchestra................................. .….79

Obsah ročníku…………………………………………………………………… …80

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz – Pop-art a Music for Tape (připravuje Jaroslav Bláha)

3. strana: Jarmila Kotůlková: Mezinárodní sympozium Orff – Schulwerk  (zpráva)