HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 15                               2007                      ČÍSLO 1

 

OBSAH

 

Ivan Poledňák: Sborový zpěv na počátku nového milénia aneb Sborová hudba - memento a výzva............................................................................................... 1

Alena Tichá: Dětský hlas a faktory ovlivňující jeho vývoj............................... 4

Bronislava Tomanová: Rehabilitace zpěvního hlasu (z diplomové práce).......6

Ladislav Daniel: Co s nezpěváky?................................................................…8

Vít Gregor: Klavírní výuka v českých zemích  - 2. část......................………..10

 

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Zbyněk Císař: Újezd nad Lesy (píseň pro děti s doprovodem klavíru  na text Zdeňka Šimanovského)

 

Jana Veverková: Příprava sbormistrů na Pedagogické fakultě UK v Praze.....11

Jaroslav Fiala: Lidový umělecký soubor 4. ZUŠ v Plzni...............................…13

Stanislav Pecháček: Nové písničky pro dětské zpěváky.............................…....14

Josef Říha: Doporučujeme.........................................................................…....15

Eva Vachudová: Snadné pochopení hudební abecedy pomocí písniček...........15

Jiří Kolář: Jaroslav Dostalík: Louka široká................................................. ...16

Jiří Kolář: Dětské sbory hledají své sbormistry a naopak (kvíz).....................16

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (leden – březen 2007).....................................17

Stanislav Pecháček:O hudbě anglicky  - Tempo, Dynamics and Mood...........18

 

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz – Modernismus versus postmodernismus (připravuje Jaroslav Bláha)

3. strana: Jiří Kolář: Významná hudební výročí roku 2007 (kvíz)