HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 15                               2007                      ČÍSLO 2

 

OBSAH

 

Petr Ježil: Hudební výchova z pohledu Rámcového vzdělávacího programu..19

Hana Váňová: Ladislav Daniel a školy s RVHV…………………………………22

Miluše Obešlová: Hlasová výchova na 1. stupni ZŠ a RVP pro základní  

     vzdělávání…………………………………………………………………………24

Alena Tichá: Hlasová výchova inspirovaná jarem (I. díl  -  držení těla)…….25

Veronika Ševčíková -  Martina Žárská: Hudební preference romských dětí

    (z diplomové práce)………………………………………………………………27

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Josef Říha: Rómské rondo (Tři rómské lidové písně jako rondo pro dětský

sbor a klavír): ODI KAĽI MAČKICA (A ta čierna mačička), KANA SOMAS BYSTRICU (Keď som ja bol v Bystrici), ČIRIKLORO, MIRIKLORO (Ty vtáčátko, Koráločka)

 

Petra Beránková: Hudební výchova v mateřských centrech……………………29

Eva Jenčková: Bleší koleda…………………………………………………………30

Miroslav Střelák: Zamyšlení nad publikacemi Pavla Jurkoviče

   Otvírání paměti a Na cestách k hudbě…………………………………………..32

Anna Burdová: Vrabci, děti a hudba……………………………………………....33
Eva Vachudová: K možnostem slovního hodnocení v hudební výchově………33

Michal Nedělka: Emil Hába v kontextu regionální kultury…………………….34

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (duben – červen 2007)………………………35

Josef Říha: Kniha o díle Camilla Saint-Saënse Karneval zvířat………………35

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky  - Baroque style, forms and

  technique........................................................................................................36

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz  - Tendence a vývojové fáze výtvarné a hudební  postmoderny I (připravuje Jaroslav Bláha)

3. strana: Václav Drábek: Výročí roku - Michail Ivanovič Glinka

Jiří Kolář: Skladatelé hledají své kantáty, oratoria a jiná velká vokálně

instrumentální díla a naopak (kvíz)