HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 15                               2007                      ČÍSLO 3

 

OBSAH

 

Jarmila Kotůlková, Rafaela Drgáčová:  Česká Orffova společnost – minulost, přítomnost a budoucnost...............................................................................….37 Jiřina Jiřičková: Konference RIME 2007 v Exeteru.....................................…38

Z dopisu čtenářky…………………………………………………………………….39

Alexandros Charalambidis: RVHV a jak dál?..............................................…39

Josef Secký: Vzdělávací oblast Umění a kultura a její budoucí místo ve školních vzdělávacích programech na gymnáziích.........................................................41

Alena Tichá: Hlasová výchova inspirovaná podzimem (II. díl  -  dech)..........42

Marios Christou: Arvo Pärt a jeho Tintinnabuli styl v hudební výchově......…44

 

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Jiří Laburda: Moravské písně (Výběr z deseti lidových písní pro tříhlasý ženský sbor a violoncello (nebo a capella) – Teče voda teče,  Zahrajte ně, husličky, Ešče si já, ešče si já, Chodila po včelínku)

 

 

Jiří Bezděk: Režisér nebo učitel ? (1. část)……………………………………46

Bojana Kljunić: Ludwig van Beethoven a současnost (K výročí 180 let od skladatelova úmrtí).............................................................................................47

Lucie Popovičová: Nový žákovský festival „Mladá muzika“ v Plzni………..…49

Jiřina Jiřičková: Jak se noty nevyspaly..............................................................50

Řešení minislovníčku...........................................................................................50

Olga Kittnarová:  Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo opět na knižním trhu..51

Jana Weber:  Dialog s chvěním Jaroslavy Zeleiové…………………………..51

Stanislav Pecháček: Nový folklorní repertoár pro školní sbory...................…..52

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (červenec – září 2007).....................................53

Jiří Kolář:  Hudební minislovníček (tentokrát se jmény a výrazy na Tr–, tr–,

Tř–, tř-).......................................................................................................…….53

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky  - The violine …………………………54                     

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz  - Mark Kostabi a Alfred Schnittke. Stylový pluralismus ve výtvarné a hudební postmoderně (připravuje Jaroslav Bláha)

3. strana: Václav Drábek: Výročí roku -  Edvard Hagerup Grieg