HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 15                               2007                      ČÍSLO 4

 

OBSAH

 

Stanislav Pecháček: Tradice a současnost výuky intonace v českých zemích55

Jiří Bezděk: Režisér nebo učitel ? (2. část)………………………………………..57

Alena Tichá: Hlasová výchova inspirovaná zimou (III. díl  - dech a fonace).............…………………………………………………………………………59

Radka Soukupová:  Současné pojetí a řešení nezpěvnosti na I. stupni ZŠ

(z diplomové práce)……………………………………………………………………61

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Milena Raková: Žežulička, Při betlémské salaši, Narodilo se díťátko

(vícehlasé úpravy vánočních písní z publikace Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími)

 

Jarmila Zavřelová-Dvořáková: Horákyně II aneb odvrácená strana

   reformy……………………………………………………………………………….63

Eva Jenčková: Vrabčákova zima a jeho živobytí…………………………………66

Ivana Ašenbrenerová: Slovenské Dny hudební výchovy…………………………67

Vladimír Kyas: Celostátní soutěž studentů pedagogických fakult (kde končí pedagog a začíná umělec?)…………………………………………………….……68

Bohumír Hanžlík: Rozsvícení vánočního stromu…………………………………69

Miloš Kodejška: O novém hudebním sborníku a EAS…………………….….….70

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (říjen - prosinec 2007)…………………….…...70

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky  - Jazz ……………………………….…..71

Obsah ročníku…………………………………………………………………………72                     

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz -  Reiner Fetting a Wolfgang Rihm. Výtvarný a hudební neoexpresionismus (připravuje Jaroslav Bláha)

3. strana: Václav Drábek: Výročí roku -  Jean Sibelius