HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 16                               2008                      ČÍSLO 1

 

OBSAH

 

Hana Váňová: Environmentální výchova ve výuce hudební výchovy

      l. část…………………………………………………………………………………1

Olga Kittnarová: Odkaz Petra Ebena………………………………………………..3

Petra Bělohlávková – Martin Ptáček:  Hra s loutkami aneb nebojme se

     soudobé   hudby………………………………………………………………….….4

Václav Drábek:  Humor v hudbě……………………………………………………..7

Marie Slavíková Hlasová cvičení tradičně i netradičně…………………………..8

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Michal Nedělka: Čí jsou to koníčky, Hnalo dzievča krávy

(úpravy moravských lidových písní pro dvojhlas s doprovodem klavíru)

 

 

Barbora Krištofová Sejáková:  Hudební paměť v jednotlivých fázích práce na

    skladbě………………………………………………………………………………..9

Jiřina Jiřičková Klavír jako motivační prostředek v základní hudební

   výchově……………………………………………………………………………….12

Martina Krušinská: Zlaté  mosty v Nitre (reportáž z letného kurzu stretnutia

   v duchu ideí Carla Orffa)………………………………………………………… 13                                                                                

Ivana Ašenbrenerová:  Hudební pedagogové rokovali v Ústí nad Labem….…15                                                                                

Hana Váňová: Zpívání s maličkými……………………………………………..….15

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (leden - březen 2008)…………………………...16 Jiří Bezděk: Nové skriptum o jazzové hudbě z pohledu hudební kinetiky……..17

Jiří Kolář: Části hudebních nástrojů (kvíz pro žáky)……………………………17

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky  - Opera. 1st Part………………………18

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz  - Tendence a vývojové fáze výtvarné a hudební postmoderny II. Druhá polovina osmdesátých a začátek devadesátých let 20. století (připravuje Jaroslav Bláha) 

3. strana: Významná hudební výročí roku 2008 (kvíz)