HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 16                               2008                      ČÍSLO 2

 

OBSAH

 
Vladimír Vondráček: Využití počítačů v hudebním vzdělávání  1. část.....,,......19

Odkaz německého hudebního pedagoga Lea Kestenberga je stále živý....,,.,.....21

Alexandros Charalambidis: Václav Drábek – vědec, pedagog, člověk..,....,.....22

Václav Drábek: Tvůrčí semináře jako součást předmětu

Umělecká tvorba a komunikace...................................................................…,..23

Roman Frič: Sonda do využití klavírní instruktivní literatury.....................…,..24

Alena Tichá: Hlasová výchova inspirovaná létem (IV. díl – hlavová

     rezonance a artikulace)........................................................................,…….26

Jaroslav Herden: Dvě písničky pro nejmenší...........................................…..…26

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Jaroslav Herden: Kočka leze dírou – Hund und Katze, Skákal pes – Sprang

 ein Hund (dvě písničky pro nejmenší děti s klavírním doprovodem)

 

 

Hana Váňová - Alena Tichá - Jaroslav Herden: Environmentální výchova ve výuce hudební výchovy 2. část ....................................................................…...28

Jiřina Jiřičková: Motivace k získávání hudebních poznatků o klavíru.......……30

Marcela Suková:  Hudební výchova ve Finsku

(Postřehy a zkušenosti ze studijního pobytu studentů).................................…..31

Michal Nedělka: Hudební kultura XVI – inspirace hudebně pedagogickou

 teorií i praxí.............................................................................................….….32

Michal Nedělka: Hudba a malířství z nadhledu............................................….33

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (duben – červen 2008).................................…34

Eva Vachudová: Možnosti využití projektové metody v hudební výchově....….35

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky  - Opera. 2nd  Part..........................…36

 

OBÁLKA

2. strana: Obrazový cyklus Hudba a obraz - David Salle a Luciano Berio. „Neokonzervativní postmodernismus“ (připravuje Jaroslav Bláha) 

3. strana: Václav Drábek: Výročí roku – Franz Schubert