HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 16                               2008                      ČÍSLO 3

 

OBSAH

 
 

Michal Nedělka: Učitel, klavír a improvizace 1. část…………………………37

Michaela Kuttlerová: Hudba a matematika - hledání styčných ploch………39

Inez Kozelská: Profesionální hlasová příprava budoucích učitelů………….40

Vladimír Vondráček: Využití počítačů v hudebním vzdělávání 2. část.........42

Hana Váňová - Alena Tichá - Jaroslav Herden: Environmentální

     výchova ve výuce hudební výchovy 3. část ...........................................44

Bohumír Hanžlík: Lidové písně ze středního Polabí…………………………..44

 

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Bohumír Hanžlík: Okolo Lysý, Kolíne, Kolíne, Zelená se louka (úprava tří lidových  písní z Polabí pro zpěv, klavír a melodický nástroj)

 

Alena Tichá: Zahraniční zkušenost…………………………………………..….46

Ivana Ašenbrenerová: Pomoc Evropské unie – rovné příležitosti pro

    všechny………………………………………………………………………..….47

Jana Palkovská: Interpretační soutěž pedagogických fakult České

    republiky – Praha 2008……………………………………………………..…50

Jana Weber: Muzikoterapie - zkušenost s hudbou………………………….…48

Leona Saláková: Čtyřdílná Vokální intonace a sluchová výchova……….…51

Stanislav Pecháček: Dějiny hudby anglicky……………………………………51

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky - Expressionism, The

     Technique of Dodecaphony…………………………………………………...53

 Jiří Kolář: Z hudebních výročí (červenec – září 2008)………………………54

Abstracts………………………………………………………………………….…54

 

 

OBÁLKA

2. strana:  Obrazový cyklus Hudba a obraz - Peter Halley a Arvo Pärt (připravuje Jaroslav Bláha) 

3. strana: Petra Bělohlávková: Výročí roku – Slavná dirigentská výročí