HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 16                               2008                      ČÍSLO 4

 

OBSAH

 

 

Michaela Kuttlerová: Hudba a jazyk………………………………………..…55

Michal Nedělka: Učitel, klavír a improvizace 2. část…………………….…57

Kateřina Dytrtová: Seskupení učiva hudební výchovy a výtvarné

     výchovy při budování Školního vzdělávacího programu....................…59

Vladimír Vondráček: Využití počítačů v hudebním vzdělávání 3. část.…...61

Stanislav Pecháček: Nové vánoční písně pro děti.................................…..62

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Josef Říha: Koledníci, Koupím si píšťalu (Koledy pro děti s instrumentálním doprovodem ze sbírky Koledníci)

 

Jarmila Kotůlková: ISME International Society for Music Education

     Bologna 2008...............................................………………………………64

Miloš Kodejška: Visegradské hudební iniciativy 2008………………………66

Marie Slavíková: Doktorské studium na hudebních katedrách

     pedagogických fakult jako téma Visegradského semináře……………….67

Rudolf Siebr: Josef Křička (1888-1969)……………………………………….68
Luděk Koverdynský: Nový výzkum hlasové mutace chlapců………………..69

Jiří Kolář: Z hudebních výročí (říjen - prosinec 2008)..........................….70

Abstracts……………………………………………………………………………70

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky - The Classic Styl. Genres and

    Forms …………………………………………………………………………….71

Obsah ročníku……………………………………………………………….……..72

 

 

 

OBÁLKA

2. stran: Obrazový cyklus Hudba a obraz – Henryk Mikolaj Górecki a John Nava (připravuje  Jaroslav Bláha) 

3. strana: Petra Bělohlávková: Výročí roku – Dvanáct  pohledů na Messiaena