OBSAH

 

Eva Jenčková: Princip integrace v současném systému vzdělávání 1

Lenka Sochová:  Tvorivé inšpirácie z hudobných činností v koncertoch pre deti     3

Veronika Radimcová –Veronika Ševčíková: Progresivita v rockové hudbě a možnost jejího
uplatnění v hudební výchově (zpráva z výzkumu)                    6

Belo Felix:  Pesničky uja Bela                                                        8

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Belo Felix: Rýmy zimy, Sniežik, Slonia piesnička (Dětské písně s doprovodem klavíru)

 

Václav Salvet:  Stomp                                                                    9

Veronika Radimcová: Hudební pedagogové řešili své postavení v současném hudebním
vzdělávání                                                                               12

Michal Nedělka: Výchova hudbou a k hudbě v česko-slovenském světle       12

Rafaela Drgáčová: Všechno dobré Ti budiž přáno                     14

Jarmila Kotůlková: Co se do projevu nevešlo aneb Pavlu Jurkovičovi k 75. narozeninám 14

Luděk Zenkl: S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou                         15

Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (leden – březen 2009)  17

Abstracts                                                                                     17

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky – The Public Concert and the Role of the Musician 18

 

OBÁLKA

2. strana: Jaroslav Bláha: Cyklus Hudba a obraz –  Předrománské období. Anglo-saské (irské a northumbrijské) a benediktinské malířství a irský a gregoriánský liturgický zpěv I

3. strana: Jiří Sedlák:  Příspěvek k historii slavného kantorského rodu

 

V čísle byly použity kresby akademického malíře Jiřího Hanžlíka, ZUŠ J. Zacha Čelákovice