OBSAH

 

Hana Váňová: Našim čtenářům a autorům                              19

Stanislav Pecháček:  Sbory Petra Ebena pro dětské interprety     20

Vítězslav Štefl:  Výzkum zastoupení rockové hudby v učebních plánech základních uměleckých škol        22

Eva Benešová: Eduard Douša – Malí sportovci                           26

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Eduard Douša: Fotbal, Běh (Dětské písně s doprovodem klavíru cyklu Malí sportovci)

 

Ladislav Brábek: Dějiny hudby v souvislostech                            27

Milan Pazúrik: Cantus choralis Slovaca  2008                           29

Stanislav Pecháček: Absolventi oboru sbormistrovství  na Pedagogické fakultě UK rozvíjejí
tradice amatérského sborového zpěvu                                     30

Z pera čtenářů (Jitka Šmejkalová)                                              31

Luděk Koverdynský: Terapie zpěvem                                          32

Eva Jenčková: Ať se holky kroutí                                                33

Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben – červen 2009) 35

Abstracts                                                                                     35

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky – Choral Music               36

 

OBÁLKA

2. strana: Jaroslav Bláha: Cyklus Hudba a obraz –  Předrománské období. Anglo-saské (irské a northumbrijské) a benediktinské malířství a irský a gregoriánský liturgický zpěv II

3. strana: Petra Bělohlávková: Výročí roku: Händl – Haydn – Mendelssohn – Dvořák
Mistři oratoria

 

V čísle byly použity kresby Kláry Thumové na s. 20, 22, 26, 27, 33 a akad malíře Jiřího Hanžlíka na s. 36.