Obsah

 

Karol Medňanský:  Viola da gamba a jej miesto vo vyučovacom procese  základného hudobného
školstva na Slovensku                                                              55

Gabriela Kubátová:  Mistrovská díla 20. století v komorní hře na ZUŠ       57

Bojana Kljunić: Tvůrčí období Ludwiga van Beethovena          61

Ivana Ašenbrenerová: Životní jubileum Josefa Říhy                   61

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Josef Říha: Vánoční rozjímání, Pastýřové, vstávejte (Koledy pro děti s instrumentálním doprovodem ze sbírky Koledníci)

 

Jan Holec:  Vánoční koledy s doprovody dětských melodických nástrojů     64

Jaroslava Lojdová: Evropské studentské fórum v Tallinu          .66

Hana Váňová: Poutavá prezentace dějin hudby                        67

Libuše Hrdá: DVD-ROM  –  From the New World. A Celebrated Composer‘s American 
Odyssey (ARTS Interactive, 2008)                                           68

Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (říjen – prosinec 2009) 70

Abstracts                                                                                     70

Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky – Keyboard Instruments (1st Part)   71

Obsah ročníku                                                                            .72

 

OBÁLKA

2. strana: Jaroslav Bláha: Cyklus Hudba a obraz –  Románské období. Lineárně rytmický styl a lineární kontrapunkt II

3. strana: Helena Karnetová: Vzpomínka na Jitku Snížkovou

 

V čísle byly použity kresby Jolany Fenclové, ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice