HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 19                               2011                      ČÍSLO 3

 

OBSAH

 

Jiří Holubec: Výuka hudební výchovy na frankofonních školách ve Švýcarsku..37.

Jiří Kusák: Folklor v zájmové preferenci studentů učitelství hudební výchovy...40

Eleonóra Baranová:  Vnímanie hudby............................................................42.

Maestro Felix...............................................................................................44

 

________________________________________________________________

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

 

Belo Felix: Kočka a měsíc, Maestro (dětské písně na texty Jiřího Žáčka)

________________________________________________________________

 

Rudolf Siebr:  František Sedlák – učitel učitelů...............................................45

Miloš Kodejška: Ocenění (Medaile MŠMT) pro paní Boženu Viskupovou..........46

Božena Balcárová: Hudební pohádka v hodině hudební výchovy – 2. část..........47

Martin Grobár: Boomwhackers.......................................................................49

Daniela Mandysová: Z kulturních akcí plzeňského regionu................................51                                                                                                                   

Ivana Ašenbrenerová: Janáčkův Otčenáš (geneze, analýza, interpretace)

Miluše Obešlová:  Rozmarné počasí Evy Jenčkové............................................52

Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (červenec – září 2011).........................53.

Abstracts.........................................................................................................54

 

OBÁLKA

2. strana: Jaroslav Bláha: Nizozemský realismus a burgundská škola I. Robert Campin a Guillaume Dufay

3. strana: Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky – China's Traditional Kunqu Opera

 

 

V čísle byly použity kresby žáků:

ZŠ Bítovská, Praha 4 - s. 37, 41, 46

ZŠ nám. Interbrigády, Praha 6 - s. 39, anonym

ZŠ a MŠ Osečná - s. 54