HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

ROČNÍK 19                               2011                      ČÍSLO 4

 

OBSAH

 

 

Kateřina Dytrtová: Hudební a výtvarné souvislosti. Rytmus............................55

Stanislav Pecháček: Životní jubileum nestora dětského sborového zpěvu.........57

Jiří Bezděk: K problému klasifikace studentských uměleckých výkonů

na poli hudby..............................................................................................58

Helena Karnetová: Advent a roráty v hudební výchově....................................61

Bohumír Hanžlík: Jiří Ignác Linek a jeho Pastorella Slavonica........................62

________________________________________________________________

 

NOTOVÁ PŘÍLOHA

Jiří Ignác Linek: Pastorella Slavonica. Úprava B. Hanžlíka pro dětský sbor (soprán a alt),

dva melodické nástroje a klavír nebo varhany

________________________________________________________________

 

Olga Kozánková Voplakalová: Paměťová metoda obrazových příběhů

při výuce stupnic..........................................................................................64

Dana Novotná: 50 let od založení Orffova institutu v Salcburku.......................66

Svatava Luhanová-Jiroušková: Mladí umělci mladým posluchačům..................67

Jiří Holubec: Zdeněk Lukáš, hudební skladatel................................................68

Tomáš Ibrmajer: Výročí roku. Tomás Luis de Victoria

v kontextu jeho i naší doby.............................................................................68

Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (říjen –  prosinec 2011).....................70

Abstracts......................................................................................................71

Obsah ročníku...............................................................................................72

 

OBÁLKA

2. strana: Jaroslav Bláha: Nizozemský realismus a burgundská škola II. Jan van Eyck a Gilles Binchois

3. strana: Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky – Echoes of Czech Music in America (1st part)

 

 

V čísle byly použity kresby Jolany Fenclové