Profilace časopisu Hudební výchova

§  společenské dění a hudební výchova

§  aktuální otázky přestavby hudebního školství

§  srovnávací a přehledové studie o stavu hudebně výchovné problematiky u nás i v zahraničí

§  závěry současných výzkumů

§  metodické podněty pro hudebně výchovnou práci

§  osobní zkušenosti autorů s výukou hudební výchovy na různých typech škol

§  informace o zajímavých hudebních a hudebně pedagogických akcích

§  podněty ze zdařilých studentských či doktorandských prací

§  postřehy ze zahraničních stáží a studijních pobytů

§  medailónky významných jubilujících osobností

§  recenze vycházejících monografií

§  rubrika O hudbě anglicky

§  autorské počiny v písňové tvorbě pro děti