Vedoucí redaktorka: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D., tel.  +420 603 343 302

e-mail: petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz

Výkonná redakce: PhDr. Helena Justová, tel. 739090029

Grafická úprava: Mgr. Zdeňka Urbanová, DiS.

 

Vydává: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - vydavatelství

Vychází 4x ročně: Roční předplatné 260 Kč, jednotlivý výtisk 65 Kč + poštovné a balné

Tisk: Tiskárna Regleta, spol. s r.o., Novovysočanská 24 N, 190 00 Praha 9

Administrace, objednávky a fakturace: Viera Černochová, tel. +420 272 932 840; e-mail: cernochova@upcmail.cz

 

Adresa redakce: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta – Vydavatelství,
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

 

© Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Praha 2004

MK ČR E 6248
ISSN 1210-3683