obalka

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

Čtvrtletník pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní

Vydává Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta

Časopis je vydáván za finanční spoluúčasti Nadace Českého hudebního fondu

 

Historie časopisu Profilace Redakční rada Kontakty Informace pro autory


Obsahy čísel posledních ročníků časopisu

2015 /1 /2 /3
2014 /1 /2 /3 /4
2013 /1 /2 /3 /4
2012 /1 /2 /3 /4
2011 /1 /2 /3 /4
2010 /1 /2 /3 /4
2009 /1 /2 /3 /4
2008 /1 /2 /3 /4
2007 /1 /2 /3 /4
2006 /1 /2 /3 /4

 From the content
of music education2015 /1 /2 /3
2014 /1 /2 /3 /4
2013 /1 /2 /3 /4
2012 /1 /2 /3 /4
2011 /1 /2 /3 /4
2010 /1 /2 /3 /4
2009 /1 /2 /3 /4
2008 /1 /2 /3 /4
2007 /1 /2 /3 /4
2006 /1 /2 /3 /4
Abstracts2015 /1 /2 /3
2014 /1 /2 /3 /4
2013 /1 /2 /3 /4
2012 /1 /2 /3 /4
2011 /1 /2 /3 /4
2010 /1 /2 /3 /4
2009 /1 /2 /3 /4
2008     /3 /4ARCHIV2013 /1 /2 /3 /4
2012 /1 /2 /3 /4
2011 /1 /2 /3 /4
2010 /1 /2 /3 /4
2009 /1 /2 /3 /4
2008 /1 /2 /3 /4
2007 /1 /2 /3 /4
2006 /1 /2 /3 /4

 OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA

ročník 23 / 2015 / č. 3PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY

Marianna Kološtová: Múzy Bela Felixa - k 75. narodeninám emeritného profesora Bela Felixa
Michal Nedělka: Výtvarné umění a hudba (rozhovor s Jaroslavem Bláhou)
Kateřina Dytrtová:: Audiovizuální výstavní projekt a zvukové doprovodné programy
Stanislav Pecháček:: Dětská sborová tvorba Viktora Kalabise


NOTOVÁ A OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Viktor Kalabis: Námořnická, Pochodujeme přes hory, Pasáček
klavírní úpravy dánské, švédské a čínské písně ze Zpěvníku přátelství (1962)


PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE

Jitka Kopřivová: Hudební výlety pro Evropě - III. část "Rakousko"
Eva Jenčková: Podzimní ježkování


JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY

Jarosław Chaciński: Zpráva o mezinárodní hudebně pedagogické konferenci konané na Akedemii Pomorska ve Słupsku
Jitka Kopřivová, Pavla Sovová: "Rozezpívané zahrady" v Plzni
Bojana Kljunić: Rejchovo "Pojednání o melodii" v českém překladu
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (červenec-září 2015)
Abstracts
Obsah ročníku

OBÁLKA
2. strana: Jaroslav Bláha: Rané baroko V. - Francesco Borromini a Girolamo Frescobaldi
3. strana: Stanislav Pecháček: O hudbě anglicky - Primitive and Ancient Music

 

V čísle byly použity kresby Jolany Fenclové.

 

 

V čísle byly použity kresby Jolany Fenclové.

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA
Předsedkyně: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

Členové: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. (PdF UJEP Ústí nad Labem),
prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc., Mgr. Ivana Čechová, prof. Belo Felix, Ph.D. (UMB, Banská Bystrica, SR), PaedDr. Jan Holec, Ph.D. (PedF JU České Budějovice), prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. (PdF UHK),
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (ZUŠ Mladá Boleslav), PhDr. Blanka Knopová, CSc. (PdF MU Brno),
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc., prof. MgA. Irena Medňanská, Ph.D. (PU Prešov, SR),
prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc. (UMB, Banská Bystrica, SR), prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., prof. Mag. Dr. Franz Niermann (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Rakousko), doc. MgA. Jana Palkovská, prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D., prof. UŠ dr. hab. Wiesłava Alexandra Sacher (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Universytet Śląski w Katowicach, Polsko),
prof. Dr. Carola Schormann (Fach Musik, Leuphana Universität Lüneburg, SRN),
doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. (PdF ZU Plzeň), doc. Mgr. Art. PhDr. Jozef Vereš, CSc. (PdF UKF, Nitra, SR).
Vedoucí redaktorka: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Výkonná redaktorka: PhDr. Helena Justová (221 900 288)
Zástupce vedoucí redaktorky: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Grafická úprava a sazba: Mgr. Zdeňka Urbanová, DiS. (zdenka.urb.art@gmail.com)
Vydává: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – vydavatelství, vychází 4x ročně,
roční předplatné 260 Kč plus poštovné a balné, jednotlivý výtisk 65 Kč + poštovné a balné
Tisk: Grafické studio & tiskárna PiP, Petr Pacner, http://www.tiskpip.cz/

Upozornění autorům:
Text příspěvků zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu: vanova.ha@seznam.cz.
Redakce si vyhrazuje právo na nezbytné úpravy rukopisů a jejich krácení, příspěvky nejsou honorované.

Adresa redakce:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – vydavatelství, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
http://userweb.pedf.cuni.cz/hudebnivychova

ZMĚNA KONTAKTU – ADMINISTRACE, OBJEDNÁVKY A FAKTURACE:
e-mail: viera.cernochova@seznam.cz

© Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2014
MK ČR E 6248, ISSN 1210-3683

 


 

 

Texty procházejí recenzním řízením
(jsou posuzovány dvěma odborníky z různých pracovišť)
 
© Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta